Angling Rules - Bloemhof Bonanza Fishing Tournament

Angling Rules of the 2019 Bloemhof Bonanza

Draft Rules - final rules will be available at the gates on the day

General:

1.    Deur in te skryf aanvaar deelnemers die hengelreëls van die kompetisie.

2.    Every participant must register for the competition, regardless of the payment method. You can register online at www.bloemhofbonanza.com

Late bank registration can still be done at the Northwest gates. Boats at Sandveld or Northwest gates.  

3.    Only participants may participate in Bonanza.

4.    Open line class. Two rods per angling ticket. You may buy more angling tickets per angler.

5.    Hounette en life wells sal voor die kompetisie nagegaan word.

6.    It is a boat and bank angling competition.

7.    Any participant who contravenes the angling rules will be disqualified.

8.    Enige besware ten opsigte van beamptes of uitslae moet skriftelik by Appelraad ingedien word. Geen besware sal na 14:00 op 30 April 2019 oorweeg word nie.

9.    Appeal Board’s decision is final.

10. Jy moet te enige tyd op versoek van 'n Beampte jou registrasie bandjie kan toon.

11.  Reg van toegang word voorbehou. No refunds.

12.  Drankmisbruik en onbeheersde gedrag sal nie geduld word nie. Oortreders sal aangekla en deur die SAPS van die terrein verwyder word.

13. Sportmangees - boot-en-oewerhengelaars respekteer mekaar se regte.

14.  'n Oneerlike hengelaar pleeg bedrog, nie net teen die organiseerders of die borge nie, maar ook teen JOU, die eerlike hengelaar. Rapporteer asseblief enige bedrog of afwyking van die hengelreëls. Dit is vir jou eie beswil.

15. Eco-Care keur die maak van voerplekke af.

16. Merkers slegs vanaf 28 April toegelaat sodat deelnemers nie oor mekaar se lyne gooi nie.   Jy moet asb self jou merker op 30 April verwyder. Merkers wat voor 28 April op die water is sal deur SAPS Watervleuel verwyder word.

17.  Damreëls van die SAPS, Oorde en Provinsies geld.

18.  Geen quadbikes en troeteldiere by oorde toegelaat nie.

19. Deelnemers moet asb verseker dat hulle persoonlike besonderhede korrek ingevul is met registrasie.

20.  ‘n Junior is 0/16 jaar op datum van die Bloemhofdam Bonanza.

21.  Gestremdes mag deur helpers bygestaan mag word. Gestremde moet as sodanig geregistreer wees.

22.  Geen hengel of bote op water na 14h00 op Vrydag 27 April nie.

23. Deelnemer gee toestemming dat sy / haar foto by die Bonanza geneem vir bemarkingsdoeleindes gebruik mag word.
 

Oewerhengel:
 

1.    Sandveld, Sloep, Noordwes en Verlatenkraal.

2.    Jy kan alleenlik plek hou vir hoogstens drie laatkommers op onbespreekte plek as jy hul hengelkaartjies aan Hoofoewerbeampte kan toon. Maks 10 meter per hengelaar. Bespreekte plotte is gereserveer vir plothouers.

3.    Geen kampering binne hengelsone van 5 meter vanaf damoewer toegelaat nie. (Beampte voertuie moet kan beweeg)

4.    Canoes, bait boats, rubberducks, battery trolling boats, bait drones and bait air guns are permitted.

5.    Geen brandstof aangedrewe bote toegelaat om aas uit te neem nie.

6.    Lifejackets must be used.

7.    Geen kano’s na sononder op die dam toegelaat.

8.    Indien `n hengelaar op `n vooraf gereserveerde en gemerkte plot gaan staan, sal hy deur die Hoofoewerbeampte  gevra word om te skuif. Jy mag nie op `n vooraf gereserveerde plot hengel of kamp as jy nie die regmatige okkupeerder daarvan is nie.

9.    Plotte sal slegs 5 dae voor die aanvang van die kompetisie uitgemerk word. Okkupasie van plot kan geskied sodra die betrokke oewer oopmaak vir deelnemers.

10. Die organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige obstruksies wat onder water versteek mag wees betreffende die plotte wat gereserveer word nie.

11.  Oewerhengelaars mag wade met ‘n baberroepstok solank hulle nie ‘n mede-deelnemer hinder nie.

12.  Geen oewerhengel binne bootlanseringsarea nie.
 

Boat angling:
 

1.    Launching from the official launching sites only.

2.    Only participants on boats. No passengers.

3.    No boat fishing within 250 meters from bank anglers.

4.    No boats allowed to beach at the bank angling areas.

5.    Geen boothengelaars in oewerhengelseksie toegelaat nie.

6.    Boat angling only from boats (Except wading for artlure anglers allowed).

Boat anglers not allowed to fish from any bank or island, nor are boat anglers allowed to beach or camp on any bank or island.

7.    Bote en skippers moet voldoen aan SAMSA se vereistes.

8.    Boats equipped with night navigation equipment are allowed at their own risk on the dam during the night.

9.    Boats not allowed to cruise on the water after sundown (must stay anchored).

            10.  Skippers must complete “SAPS lock-in control document” and hand it back to Launch Official before launching. The lock-in document is available at gates of resort.

            11.  Maksimum 3 visstokke per hengelkaartjie op boot toegelaat. Mag nie met meer as twee   visstokke op ‘n slag per hengelkaartjie hengel nie.

12.  Jetski-hengel en kajakke toegelaat. Alle bootreëls geld.

13. Hengelarea: Sien kaart vir afsnypunte in Vetrivier en Vaalrivier.
 

Die Oewerhengelaar / Stywe Lyne - Spanne Kompetisie:
 

1.    Teams angling tournament begins on Sunday 28 April at 07h00 until 16h00.

2.    Target species: carp.

4.    Teams may consist of 1 to 4 anglers per team.

5.    Teams must register to participate in the Teams Tournament. Hand in your Teams Entry Form to Weigh-in Official.

6.    NB. Weigh-in will be done by Weigh-in Officials at the weigh-in Stations on Sandveld, Sloep, North West and Verlatenkraal during specified hours. See: Program van die naweek.

7.   Prizes: Heaviest bag of four (4) carp per team. Angler may nominate his/her heaviest carp for individual Bonanza Competition (cut off weight applicable).

8.    Prize for Best dressed team.

9.    Prys vir klub / organisasie met meeste deelnemers.

10. Hou die dam Skoon - Prizes for neatest / cleanest campsite on each resort. 
 

Mitchell Berkley Bloemhof Bonanza individual competition:
 

1.    Hengeltyd: Sondag 28 April vanaf 07h00 tot Dinsdag 30 April om 08h00.

2.    NB. Weigh-in will be done by Weigh-in officials at the weigh-in Stations on Sandveld, Sloep, Verlatenkraal and North West during specified hours. See: Program van die naweek.

3.    Target Fish Species: Carp, (excluding grass carp) and barbel

4.    Overall Winner determined by the most combined points according to the Eco-Care Fishing Table for the total weight of your single biggest carp and your single biggest barbel together.

5.    The first 1-5 prizes in the Resort and Boat Competitions will be determined according to the Eco-Care Fishing Table per single target fish.

6.    Prizes 1 - 5 for Ladies in Bonanza determined according to the Eco-Care Fishing Table per single fish (resorts combined).

7.    Prizes 1 - 3 for Juniors in Bonanza determined according to the Eco-Care Fishing Table per single fish (resorts combined).
 

Inweeg:
 

1.    Registrasie bandjie moet getoon word om vis te kan weeg.

2.    ‘n Deelnemer bevestig met sy handtekening op inweegstrokie dat sy persoonlike besonderhede en gewig van die vis korrek is.

3.    Oewerhengelaar se vis word by weegstasies deur oewerinweegbeamptes geweeg.

4.    Boothengelaars se vis word by die bootlanserings by Noordwes en Sandveld en Spesiale Inweegpunt by Verlatenkraal (net Saterdag en Sondag) geweeg.

5.    Vis wat geweeg word, word die eiendom van die Organiseerders.

6.    Only your biggest fish of a species will be weighed. Rather catch & release.

7.    Slegs visse wat groot genoeg is om vir ‘n prys in aanmerking geneem te word, sal geweeg word.

8.    No bags loaded with fish will be allowed at weigh-in ring. No culling at the weigh-in ring allowed.

9.    Only live fish will be weighed. No damaged fish will be weighed.

10.  Each participant must have his or her own keep net or live well.

11.  No weighing during the evening, except with Chief Weigh Master’s permission.  

12.  Eco-Care Trust kan wenvisse chemies en morfologies ontleed om vas te stel of vis uit Bloemhofdam kom en wanneer die vis gevang is.
 

Prize-giving:
 

1.    Prizegiving of both Teams competition and Bloemhof Bonanza to be held on Tuesday at Sandveld. Starts around 10:00.

2.    Participants must be present at prizegiving at Sandveld and present his registration band to be considered to win any prize.

3.    You can only win one prize with one fish.

4.    One prize per participant. (lucky draws excluded).

5.    All participants automatically participate for all prizes in the fishing tournament. The computer weigh-in programme will sort out the winners of the different categories.

6.    In case of a tie the winner will be determined by a draw.

7.    The organizers reserve the right not to hand out any specific prize when foul play or any irregularity is suspected.

8.    The organisers will not be liable for any prizes not awarded due to the withdrawal of a sponsor.

9.    “Keep the Dam Clean Competition”. The cleanest angling spot.

10.  Water is Lewe Kompetisie. Handig jou lucky draw kaartjie, met jou kaartjienommer daarop geskryf by prysuitdeling in.

 © Copyright Bloemhof Bonanza 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Bloemhof Bonanza.