Program of events for the Bloemhof Bonanza

Program of Events - 2018 Bloemhof Bonanza


Sondag 22 April 2018

 • Penne vir Plotte word gepen

Donderdag 26 April 2018

 • Hekke van die Sloep en Verlatenkraal open vanaf 08h00

Vrydag 27 April 2018

 • Registrasie vanaf 06:00 by hekke
 • Geen hengel of bote op water na 14:00
 • Geen merkers op Vrydag nie
 • Inspeksie van bote begin 16:00

Saterdag 28 April 2018

 • 06:00- Inspeksie van bote en oewerhengelaars se hounette
 • 06:00- Launching of boats - Wait for SAPS flare before orderly departure to fishing spots
 • 07:00- Spanne kompetisie en Bloemhof Bonanza begin met afsit van SAPS flare
 • 16:00- Spanne kompetisie sluit
 • Oewerinweeg: 13:00 - 16:30 Inweeg slegs by weegstaties op Sandveld, Sloep, Noordwes en Verlatenkraal
 • Bootinweeg: 16:30 -17:30 by Bootlansering op Sandveld en Noordwes. 'n Spesiale inweegpunt by Verlatenkraal sal op Saterdag gevestig word.
 • Visse word nie saans geweeg nie, behalwe met toestemming van Hoofoewerbeampte.
 • Bloemhof Bonanza gaan voort

Sondag 29 April 2018

 • Bloemhof Bonanza gaan voort
 • Oewerinweeg: 07h00 - 09h00 en 13h00 - 16h00. Slegs by Inweegstasies op Sandveld, Sloep, Noordwes en Verlatenkraal.
 • Bootinweeg: 09h00 - 10h30 en 16h30 - 18h00. Bootinweeg by Bootlansering op Sandveld en Noordwes. 'n Spesiale inweegpunt by Verlatenkraal sal op Sondag gevestig word.
 • Visse word nie saans geweeg nie, behalwe met toestemming van Hoofoewerbeampte.

Maandag 30 April 2018

 • 08h00 - Oewerhengel en Boothengel sluit– lines-up.
 • Inweeg: 06h00 - 09h00. Oewer inweegstasies by Sandveld, Sloep, Noordwes en Verlatenkraal.
 • Bootinweeg selfde tyd maar net by Bootlanserings by Sandveld en Noordwes, nie by Verlatenkraal nie.
 • 08h00-Kolgooi kompetisie (aangebied deur Mitchell Berkley -tussen sleephellings by Sandveld-voor prysuitdelingsarea)
 • 09h45- Kolgooi kompetisie sluit
 • 10h00- Spanne Kompetisie Prysuitdeling begin.
 • Bloemhof Bonanza Prysuitdeling volg direk na Spanne kompetisie afgehandel is.

Dinsdag 1 Mei 2018

 • Openbare vakansiedag - hengelaars pak op en vertrek huis toe.

 © Bloemhof Bonanza. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Bloemhof Bonanza.