Angling Rules - Bloemhof Bonanza Fishing Tournament

Angling Rules of the 2017 Bloemhof Bonanza

Draft Rules - final rules will be available at the gates on the day

GENERAL RULES

 1. Deur in te skryf aanvaar deelnemers die hengelreëls van die kompetisie.
 2. Every participant must register for the competition, regardless of the payment method. You can register online at www.bloemhofbonanzatickets.co.za (Opens 1 March 2017)
  Late bank registration can still be done at the Northwest gates. Boat at Sandveld or Northwest gates.
 3. Only participants may participate in Bonanza.
 4. Open line class. Two rods per angler.
 5. Hounette en life wells sal voor die kompetisie nagegaan word.
 6. It is a boat and bank angling competition.
 7. Any participant who contravenes the angling rules will be disqualified.
 8. Enige besware ten opsigte van beamptes of uitslae moet skriftelik by Appelraad ingedien word. Geen besware sal na 14:00 op 1 Mei 2017 oorweeg word nie.
 9. Appeal Board’s decision is final.
 10. Jy moet te enige tyd op versoek van 'n Beampte jou registrasie bandjie kan toon.
 11. Reg van toegang word voorbehou. No refunds.
 12. Drankmisbruik en onbeheersde gedrag sal nie geduld word nie. Oortreders sal aangekla en deur die S.A.P van die terrein verwyder word.
 13. Sportmangees - boot-en-oewerhengelaars respekteer mekaar se regte.
 14. 'n Oneerlike hengelaar pleeg bedrog, nie net teen die organiseerders of die borge nie, maar ook teen JOU, die eerlike hengelaar. Rapporteer asseblief enige bedrog of afwyking van die hengelreëls. Dit is vir jou eie beswil.
 15. Eco-Care keur die maak van voerplekke af.
 16. Merkers slegs vanaf 29 April toegelaat sodat deelnemers nie oor mekaar se lyne gooi nie. Jy moet self jou merker op 1 Mei verwyder. Merkers wat voor 29 April op die water is sal deur SAPS Watervleuel verwyder word.
 17. Damreëls van die SAPS, Oorde en Provinsies geld.
 18. Geen quadbikes en troeteldiere by oorde toegelaat nie.
 19. Deelnemers moet asb. verseker dat hulle persoonlike besonderhede korrek ingevul is met registrasie.
 20. ‘n Junior deelnemer is 15 jaar oud  of jonger op datum van die Bonanza.
 21. Gestremdes mag deur helpers bygestaan word. Gestemde moet as sodag gerigestreer wees.
 22. Geen hengel of bote op water na 14:00 op Vrydag 28 April nie.


OEWERHENGEL

 1. Sandveld en Noordwes en Verlatenkraal.
 2. Jy kan alleenlik plek hou vir hoogstens 3 (drie) laatkommers op onbespreekte plek as jy hul hengelkaartjies aan Hoofoewerbeampte kan toon. Bespreekte plotte gereserveer vir plothouers.
 3. Geen kampering binne hengelsone van 5 meter vanaf damoewer toegelaat nie. (Beampte voertuie moet kan beweeg)
 4. Canoes, bait boats, rubberducks, battery trolling boats and bait drones are permitted.
 5. Geen brandstof aangedrewe bote toegelaat om aas uit te neem nie.
 6. Lifejackets must be used.
 7. Geen kano’s of battery aangedrewe vaartuie na sononder op die dam toegelaat.
 8. Indien `n hengelaar op 'n vooraf gereserveerde en gemerkte plot gaan staan, sal hy deur die Hoofoewerbeampte  gevra word om te skuif. Jy mag nie op `n vooraf gereserveerde plot hengel of kamp as jy nie die regmatige okkupeerder daarvan is nie.
 9. Plotte sal slegs 5 dae voor die aanvang van die kompetisie uitgemerk word en beskikbaar wees vir okkupasie.
 10. Die organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige obstruksies wat onder water versteek mag wees betreffende die plotte wat gereserveer word nie.
 11. Oewerhengelaars mag wade met 'n beberroepstok solank hulle nie 'n mede-deelnemer hinder nie.
 12. Geen oewerhengel binne bootlangeringsarea nie.


BOAT ANGLING

 1. Launching from the official launching sites only.
 2. Only participants on boats. No passengers.
 3. No boat fishing within 250 meters from bank anglers.
 4. No boats allowed to beach at the bank angling areas.
 5. Geen boothengelaars in oewerhengelseksie toegelaat nie.
 6. Boat angling only from boats (Except wading for Artlure Anglers allowed).
  Boat anglers not allowed to fish from any bank or island, nor are boat anglers allowed to beach or camp on any bank or island.
 7. Bote en skippers moet voldoen aan SAMSA se vereistes.
 8. Boats equipped with night navigation equipment are allowed at their own risk on the dam during the night.
 9. Boats not allowed to cruise on the water after sundown (must stay anchored).
 10. Skippers must complete “SAPS lock-in control document” and hand it back to Launch Official before launching. The lock-in document is available at gates of resort.
 11. Maksimum 3 vistokke per deelnemer (roepstokke uitgesluit) op boot toegelaat. Mag nie met meer as twee vistokke per deelnemer hengel nie.
 12. Jetski-hengel en kayakke toegelaat. Alle bootreëls geld.
 13. Hengelarea: Sien kaart vir afsnypunte in Vetrivier en Vaalrivier .


DIE OEWERHENGELAAR - SPANNE KOMPETISIE

 1. Teams angling tournament begins on Saturday 29 April at 07h00 until 16h00.
 2. Target species: Bank Angling - grass carp / Boat Angling - carp
 3. Teams may consist of 1 to 4 anglers per team.
 4. Teams must register to participate in the Teams Tournament. Hand in your Teams Entry Form to Weigh-in Official.
 5. NB. Weigh-in will be done by Weigh-in Officials at the weigh-in Stations on Sandveld and North West and Verlatenkraal and at the launching during specified hours. See Program of the weekend.
 6. Bank Angling for 1 - 3 for heaviest bag of grass carp per team. Boat Angling for heaviest bag of four (4) carp per team. Boat Angler may nominate his/her heaviest carp for individual Bonanza Competition (cut off weight applicable).
 7. Prize for Best dressed team.
 8. Prys vir klub / organisasie met meeste deelnemers.
 9. Hou die dam Skoon - Prizes for neatest / cleanest campsite on each resort. 


MITCHELL BERKLEY BLOEMHOF BONANZA

 1. Hengeltyd: Saterdag 29 April vanaf 07h00 tot Maandag 1 Mei om 08h00.
 2. NB. Weigh-in will be done by Weigh-in officials at the weigh-in Stations on Sandveld and North West and Verlatenkraal and at the launching during specified hours. See Program of the weekend.
 3. Target Fish Species: Carp, (excluding grass carp) and barbell
 4. Overall Winner determined by the most combined points according to the Eco-Care Fishing Table for the total weight of your single biggest carp and your single biggest barbel together.
 5. The first 1-5 prizes in the Resort and Boat Competitions will be determined according to the Eco-Care Fishing Table per single target fish.
 6. Prizes 1 - 5 for Ladies in Bonanza determined according to the Eco-Care Fishing Table per single fish (resorts combined).
 7. Prizes 1 - 3 for Juniors in Bonanza determined according to the Eco-Care Fishing Table per single fish (resorts combined).


INWEEG

 1. Registrasie bandjie moet getoon word om vis te kan weeg.
 2. ‘n Deelnemer bevestig met sy handtekening op inweegstrokie dat sy persoonlike besonderhede en gewig van die vis korrek is.
 3. Oewerhengelaar se vis word by weegstasies deur oewerinweegbeamptes geweeg. Maandag word alle visse (uitgesluit Bamboesspruit) by weegstasies by lanserings geweeg.
 4. Boothengelaars se vis word by die bootlanserings by Noordwes en Sandveld en Spesiale Inweegpunt by Verlatenkraal (net Saterdag en Sondag) geweeg.
 5. Vis wat geweeg word, word die eiendom van die Organiseerders.
 6. Only your biggest fish of a species will be weighed. Rather catch & release.
 7. Slegs visse wat groot genoeg is om vir ‘n prys in aanmerking geneem te word, sal geweeg word.
 8. No bags loaded with fish will be allowed at weigh-in ring. No culling at the weigh-in ring allowed.
 9. Only live fish will be weighed. No damaged fish will be weighed.
 10. Each participant must have his or her own keep net or live well.
 11. No weighing during the evening, except with Chief Weigh Master's permission.
 12. Eco-Care Trust kan wenvisse chemies en morfologies ontleed om vas te stel of vis uit Bloemhofdam kom en wanneer die vis gevang is.


PRIZE GIVING

 1. Prizegiving of both Teams competition and Bloemhof Bonanza to be held on Monday at Sandveld. Starts around 10:00.
 2. Participants must be present at prizegiving at Sandveld and present his registration band to be considered to win any prize.
 3. You can only win one prize with one fish.
 4. One prize per participant. (lucky draws).
 5. All participants automatically participate for all prizes in the fishing tournament. The computer weigh-in programme will sort out the winners of the different categories.
 6. In case of a tie the winner will be determined by a draw.
 7. The organizers reserve the right not to hand out any specific prize when foul play or any irregularity is suspected.
 8. The organisers will not be liable for any prizes not awarded due to the withdrawal of a sponsor.
 9. “Keep the Dam Clean Competition”. The cleanest angling spot.
 10. Water is Lewe Kompetisie. Handig jou lucky draw kaartjie, met jou kaartjienommer daarop geskryf by prysuitdeling in.
 11. Anglers Mall –Lucky Draw ticket competition. 

 

 © Bloemhof Bonanza. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Bloemhof Bonanza.