Sponsors for the 2019 Bloemhof Bonanza

Sponsors for the 2019 Bloemhof Bonanza


Besonderse dank vir dienste gelewer:
 

Hoofborg – Berkley & Mitchell
Hoofborg van die Spannekompetisie - All lion Enterprises
FISH –amptelike aasborg
Noordwes Parkeraad en personeel
Sandveld Natuurreservaat en personeel
SAPD  Watervleuel
SAPS Hoopstad
Mediese personeel
LB Sekuriteit
Kosh Marine
Expand a Sign
Confido Hengelgerei
Suidwes Kooperasie
Sandveld Shop en Noordwes Kiosk
Lede van die Reëlingskomitee
Beamptes van Bloemhof
Eco-Care Trust  Volunteers
Appélraad
Borge
Media
 

A sincere thanks to all our sponsors!
 

Eco-Care Trust
Mitchell
Berkley
FISH
Sasko
WhiteStar
All Lion Enterprises - Die Oewerhengelaar / The Bank Angler
Morar Fishing
Cuta Copter

Suidwes
Confido Traders
Expand a Sign
Gys Pitzer Motors
Paindane Holiday Resort - Mozambique
G2 Industries
Kosh Marine Auto & Quads
Pittendrigh Covers
Die Waterkant
TC Radios
Mooiplaas Bottelstoor – Kiddies Lucky Packets
QuickSolve Website & Advertising Solutions

Want to be a sponsor?
 

Do your company wants to become a valued sponsor at our Bonanza, or do you know of any sponsor who possibly wishes to become involved?
Contact Bernard Venter 083 444 2790 for more info.
 

Vrywaring
 

Ek aanvaar dat die organiseerders en / of borge van hierdie kompetisie geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige gebeurlikheid wat uit die kompetisie mag voortspruit nie. My deelname geskied op eie risiko en ek kan geen eis teen die organiseerders en / of borge instel nie.

 

Thank You to all Our Sponsors© Copyright Bloemhof Bonanza 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Bloemhof Bonanza.